CHUYÊN MỤC: KÍCH THƯỚC THÙNG XE TẢI

Cập nhật đầy đủ, mô tả chi tiết kích thước thùng xe tải chính xác nhất. Kích thước thùng xe tải 500kg, kích thước thùng xe tải 1 tấn, 1.25 tấn, 1.4 tấn, 1.5 tấn, 2 tấn, 2.5 tấn, 3.5 tấn, 5 tấn, 7 tấn, 8 tấn, 10 tấn, đến 15 tấn. Của tất cả các dòng xe trên thị trường hiện nay.